Biuletyn Informacji Publicznej
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17

Regulaminy i procedury

REGULAMINY
 • Regulamin pracy
 • Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych 
 • Regulamin Rady Rodziców
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Regulamin wycieczek 
 • Regulamin korzystania z ogrodu
W/w regulaminy znajdują się w kancelarii dyrektora. Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie do dyrektora w kancelarii przedszkola. 

PROCEDURY
 • Procedury bezpieczeństwa
 • Procedura ewakuacji
 • Procedura dotycząca szczegółowych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego
 • Procedura elektronicznego naliczania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu
 • Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
 • Procedura postępowania w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka oraz wystąpienia urazu, wypadku i choroby zakaźniej
 • Procedura w razie wypadków w pracy
W/w procedury znajdują się w kancelarii dyrektora. Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie do dyrektora w kancelarii przedszkola. 

Metryka

Autor ostatniej zmiany: Grażyna Staniek

Data publikacji: 2014-07-11 09:26:02

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2022-11-23 11:04:51 Zmiana publikacji Grażyna Staniek
2 2022-11-20 09:07:54 Zmiana publikacji Grażyna Staniek
3 2022-11-20 09:07:52 Zmiana publikacji Grażyna Staniek