Biuletyn Informacji Publicznej
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17

Rejestr dokumentów

  • Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły;
  • Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej;
  • Księga protokołów zebrań Rady Pedagogicznej;
  • Rejestr zezwoleń (decyzji) dyrektora;
  • Rejestr kontroli zewnętrznych;
  • Rejestr skarg i wniosków;
  • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia;
  • Książka obiektu budowlanego;
  • Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
  • Rejestr umów cywilnoprawnych.
W/w dokumenty znajdują w kancelarii dyrektora. Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie do dyrektora przedszkola.

Metryka

Autor ostatniej zmiany: Grażyna Staniek

Data publikacji: 2022-11-20 08:39:38

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2022-11-23 12:12:08 Zmiana publikacji Grażyna Staniek
2 2022-11-23 12:10:13 Zmiana publikacji Grażyna Staniek
3 2022-11-23 11:06:16 Zmiana publikacji Grażyna Staniek